Aktuální novinky můžete také sledovat na FB profilu

https://www.facebook.com/SlezskyvenkovProvozní doba

Květen až září/říjen 2017

Průvodce: Miroslav Klusák, tel. 605 990 244.

víkendy dle rozpisu - ke stažení
rozpis služeb se může měnit v závislosti na aktuálních časových možnostech průvodců

 

Vstupné

základní - 50,- Kč

studenti, důchodci, skupiny nad 10 osob, jednotliví členové rodiny - vždy po 40,- Kč

děti do 5 let - 0,- Kč (zdarma)

 

Cíle sdružení jsou:

 1. ochrana kulturního dědictví slezského regionu, což je hlavním posláním sdružení
 2. ochrana krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
 3. ochrana zeleně, přírody a krajiny
 4. péče o nemovité a movité kulturní památky
 5. péče o tradiční architektonické a urbanistické hodnoty území
 6. ochrana životního prostředí
 7. prohloubení duchovního a společenského života na venkově
 8. účast na celorepublikové a evropské spolupráci při obnově venkova
 9. motivovat občany na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obcí slezského regionu
 10. rozvíjet příhraniční a přeshraniční kontakty a spolupráci v oblasti ochrany památek, přírody, krajiny a životního prostředí v rámci euroregionu Silesia

V současné době finalizujeme veškeré expozice. Hledáme proto předměty z období do roku 1948:

 1. Malovaný a stylový selský nábytek
 2. Řemeslnické nástroje, vybavení a výrobky - krejčí, tkadlec, dráteník, zedník, elektrikář, včelař, zahradník
 3. Vybavení dobového koloniálu včetně reklamních předmětů Hrabačka na seno, pařák na vaření brambor, myčka brambor
 4. Vybavení stájí a chlévů
 5. Dobové oblečení do roku 1948
 6. Vybavení a zařízení prádelny
 7. Řeznické nástroje
 8. Staré zavařovací sklenice
 9. Kovářské a bednářské nářadí
 10. Dobové uniformy - hasičské, sokolské, četnické, vojenské, legionářské, železničářské apod., včetně výstroje a výzbroje
 11. Dobová literatura
 12. Vybavení obecné školy 1918-1948
 13. Slezský kroj

Hledáme nové členy našeho občanského sdružení, spolupracovníky a sponzory. V případě zájmu kontaktujte paní Dobroslavu Klusákovou (tel. 739 431 423) nebo Lubomíra Dehnera (tel. 608 880 559).

 

 


logo spolku


Spolek Slezský venkov je od registrován 27.7.2007 u Ministerstva vnitra podle  zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.